Άγυλλα

Άγυλλα
Αρχαία πόλη της Τυρρηνίας στην Ετρουρία, 30 χλμ. ΒΔ της Ρώμης. Ήταν αποικία των Θεσσαλών Πελασγών και αναφέρεται από τον Στράβωνα και τον Ηρόδοτο, που λέει (Α 167) πως οι Αγυλλαίοι, μετά τη ναυμαχία εναντίον των Φωκαέων (6ος αι. π.Χ.), λιθοβόλησαν τους άντρες των βυθισμένων εχθρικών πλοίων και από τότε όποιος περνούσε από εκείνο το μέρος –άνθρωπος ή ζώο– γινόταν ανάπηρος ή παραλυτικός. Θέλοντας να επανορθώσουν το αμάρτημά τους, οι Αγυλλαίοι πήγαν στους Δελφούς και η Πυθία τους συμβούλευσε να κάνουν μεγάλες θυσίες καθώς και γυμνικούς και ιππικούς αγώνες στη μνήμη των λιθοβολημένων Φωκαέων, που είχαν φύγει από τη Φώκαια της Ιωνίας όταν o στρατηγός του Κύρου του Μεγάλου πολιόρκησε την πόλη τους. Η Ά. ονομάστηκε αργότερα Κάειρα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ἀγύλλα — Ἀγύλλᾱ , Ἀγύλλη fem nom/voc/acc dual Ἀγύλλᾱ , Ἀγύλλη fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ЦЕРЕ —    • Caere,          у греков Άγυλλα, построенный будто бы пеласгами, один из 12 древних этрусских союзных городов, цветущий и сильный; у Вергилия столица Мезенция. Долгое время он был в дружбе и религиозном общении с Римом (отсюда, вероятно,… …   Реальный словарь классических древностей

  • Καίρε — (Caere).Αρχαία πόλη της Ετρουρίας κοντά στον ποταμό Βατσίνα, στη θέση της σημερινής πόλης Τσερβετέρι. Αναφέρεται και με την ονομασία Κεραία. Αρχικά ονομαζόταν Αγύλλα και, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, η ίδρυσή της ανάγεται στους Πελασγούς.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”